18 กันยายน 2554 บจ. สินธุสมุทร ร่วมบริจาค น้ำปลาตราแม่ครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ. อยุธยา

ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย

ด้วยความเมตตาจากพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (พระอาจารย์อิฏฐ์อมรรัตนบดี) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จ. สมุทรสงคราม และคณะ

จึงได้จัดคณะเพื่อมอบสิ่งของบริจาค ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ต. บ้านทุ่ม อ. บางบาล จ. อยุธยาฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ ทางบริษัท สินธุสมุทร จำกัด ได้ ร่วมบริจาคน้ำปลาผสมตราแม่ครัว ขนาดบรรจุ 300 ซีซี จำนวน 121 กล่อง (กล่องละ 3 โหล) ในการช่วยผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย