ระบบ ฮาลาล (HALAL)
  • 9 ธันวาคม 2016
  • 222
  • 0
หนังสือสำคัญ แสดง บริษัท สินธุสมุทร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำปลาตราแม่ครัว ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอาหาร...
อ่านต่อ
ระบบ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • 9 ธันวาคม 2016
  • 219
  • 0
ปี พ.ศ. 2554 บริษัท สินธุสมุทร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำปลาตราแม่ครัว ได้ทำการพัฒนา จัดระบบภายในโรงงาน และได้รับร...
อ่านต่อ
ระบบ จีเอ็มพี (GMP: Good Manufacturing Practice)
  • 9 ธันวาคม 2016
  • 281
  • 0
บริษัท สินธุสมุทร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำปลาตราแม่ครัว ได้รับรองระบบ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย....
อ่านต่อ